Prebooking biletów na Super Rally 2018 tylko do 27.04.2018! 16-20 maja 2018

FH-DCE Super Rally® 2018

Latem 2016 roku dwa zaprzyjaźnione polskie kluby federacyjne H-DC Riders of Poland i Brothers H-DC Poland podjęły decyzję o wspólnym podejściu do organizacji FH-DCE Super Rally® 2018.

Po przygotowaniu i przedstawieniu koncepcji, na federacyjnym Presidents Meeting w Brnie w listopadzie 2016 roku dostaliśmy prawo do organizacji imprezy. Od tego czasu pracujemy razem dla Was, żebyście po kilku latach nadal bardzo dobrze wspominali FH-DCE Super Rally® 2018.

Aktualności

Prebooking biletów na Super Rally 2018 tylko do 27.04.2018!